Vambutų giminės pradininku laikytinas aukštaičių (Upytės pavieto) kunigaikštis Vembutas Ruškaitis, minimas 1219 m. Mindaugo sutartyje su Volynės kunigaikščiu.  

Vambutų genealogija

Vambutų giminės tyrimai

..gal ir kiti Vambutai, jau Viešvėnų žemėje, Gervainio upelio aukštupyje, kur žinomas senas Vambutų dvaras ir XV a. kapinynas, galėrų būti siejami su Vambuto (Vonibut) asmeniu.....

Lankytojai: 203,376